Als later nu is

De pensioenwereld verandert in rap tempo en is steeds vaker in het nieuws. Vergrijzing, duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, onduidelijkheid over pensioen, langer doorwerken, minder pensioenopbouw, aanpassingen door de overheid (de nieuwe Wet toekomst pensioenen) en de RVU-regeling. Allemaal termen uit het nieuws die van invloed zijn op pensioen. Logisch dat werknemers het niet allemaal meer kunnen volgen. En ook voor werkgevers is het steeds lastiger om de wet- en regelgeving op de voet te volgen en tijd vrij te maken om de vragen van uw werknemers te beantwoorden.

Niet financieel gezond

Effect op de productiviteit

Uit diverse onderzoeken (o.a. Deloitte, Nibud) blijkt, dat het overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking niet financieel gezond is en onvoldoende inzicht heeft in de financiële situatie na pensioen. De onrust die mensen daardoor ervaren heeft effect op de productiviteit op de werkvloer. Ook ziekteverzuim neemt volgens onderzoek toe. Het loont dus dat werknemers inzicht hebben in hun financiële situatie.

Hoe gaat u om met duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf?

Eerder stoppen

Wat is er mogelijk?

Onze ervaring is dat veel werkgevers worstelen met (individuele) pensioenvragen, waar ze helaas onvoldoende kennis en/of tijd voor hebben. Ook zien we werknemers die te maken hebben met een verslechterende gezondheid en het hierdoor lastig vinden om nog aan de eisen van het werk te voldoen. Daarnaast is er een grote groep werknemers die graag eerder (geheel of gedeeltelijk) wil stoppen met werken, maar vanwege onvoldoende inzicht de keuze niet durft te maken. Een gemiste kans, want er is vaak zoveel mogelijk!

Een logische stap

Schakel een pensioenexpert in

Het is een logische stap om hierbij de hulp van een echte (pensioen)expert in te schakelen. Iemand die de ontwikkelingen nauwgezet volgt en de wensen van werknemers daarop afstemt. Wij denken graag mee over duurzame inzetbaarheid van werknemers binnen uw bedrijf.

De mensen bij Pensioenvoorelkaar zijn gecertificeerd financieel planner, erkend Adviseur Pensioen en Inkomen en Vermogen, volledig onafhankelijk en op de hoogte van alle actualiteiten.

Denk aan uw medewerkers

Ontzorgen en inzicht bieden

Juist om uw werknemers volledig te kunnen ontzorgen en inzicht te bieden in alle keuzemogelijkheden, denk aan:

  • deeltijdpensioen
  • bedrag ineens (streefdatum 1-1-2025)
  • hoog/laag
  • uitruilen partner- en ouderdomspensioen
  • pensioeningangsdatum
  • beleggingskeuzes

— Investeren in financieel inzicht voor uw werknemers leidt tot hogere tevredenheid, minder ziekteverzuim en lagere HR-kosten —

Onafhankelijk

24/7 inzicht

WFT gecertificeerd

CFP gecertificeerd

Wat kan Pensioenvoorelkaar voor u en uw werknemer betekenen?

Pensioenvoorelkaar werkt volledig onafhankelijk en kijkt ernaar uit om uw werknemers te begeleiden naar financiële rust en overzicht. U bent hierbij verzekerd van de expertise van een gecertificeerd financieel planner en erkend Adviseur pensioen. Met zeer tevreden werknemers tot gevolg.