Veel gestelde vragen vanuit de werknemer

Het internet staat vol met informatie. Er is helaas vaak te weinig kennis en tijd om de informatie ook goed te kunnen begrijpen. Vaak is het pensioenoverzicht vanuit de overheid te beperkt. Op deze pagina geven we in begrijpelijke taal uitleg over veel gestelde vragen die we in de praktijk tegen komen. Waneer gaat bijvoorbeeld mijn AOW-uitkering in of kan ik misschien eerder stoppen met werken? Staat een vraag niet in het rijtje? Neem dan gerust contact met ons op, zodat we een nadere persoonlijke toelichting kunnen geven. 

Leuker kunnen we het niet maken

Maar hopelijk wel inzichtelijker en duidelijker

AOW algemeen

De AOW, staat voor de Algemene Ouderdoms Wet. De AOW is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd.
Wanneer je altijd in Nederland gewoond of gewerkt hebt, dan heb je recht op een volledige AOW-uitkering. Verder wordt er bij de AOW-uitkering gekeken of en met wie je samenwoont. De hoogte van de AOW-uitkering kan dus verschillen.
Op deze pagina kun je zien op basis van welke criteria je je AOW-uitkering opbouwt. Voor inzicht in je verdere pensioenopbouw kun je ook gebruik maken van het pensioenoverzicht van de overheid.

In de afgelopen jaren is er heel veel veranderd op pensioengebied. Waar vroeger al je AOW-uitkering kreeg op 65-jarige leeftijd, is dat al lang niet meer zo.
Je kunt je AOW-leeftijd vinden op deze pagina.

De hoogte van je AOW-uitkering wordt bepaald op basis van hoe lang je in Nederland gewoond of gewerkt hebt en wat je actuele woonsituatie is.
Daarnaast stijgt de AOW-uitkering over het algemeen mee met de loonontwikkeling in Nederland.
Op deze pagina lees je hoe hoog de AOW-uitkering in jouw situatie is. Ook in het pensioenoverzicht van de overheid staat het opgebouwde en te bereiken AOW-bedrag vermeld.

De hoogte van je AOW-uitkering hangt af van je werksituatie en hoe lang je in het buitenland werkte en/of woonde. Kijk hier voor meer informatie hierover.
Het kan natuurlijk zo zijn dat in het land waar je hebt gewoond of gewerkt ook rechten hebt opgebouwd die vergelijkbaar zijn met de AOW. Je kunt hierover navraag doen in het betreffende land.
Op de website svb.nl kun je je kortingsjaren inzien wanneer je in het buitenland hebt gewoond en/of gewerkt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt jou ongeveer vijf maanden voordat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt een brief hoe je de AOW-uitkering kunt aanvragen. Wanneer je vier maanden voor je AOW-gerechtigde leeftijd niets hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

In de loop der jaren zijn er veel verschillen ontstaan tussen pensioenregelingen. Hierdoor kan de pensioendatum in jouw pensioenregeling toch anders zijn dan jouw AOW-leeftijd.
We hebben in Nederland een periode gekend waarbij de AOW-leeftijd 65 jaar was. Daardoor kan het zijn dat je een pensioenregeling hebt met een (richt)leeftijd van 65 jaar. Ook zijn er pensioenregelingen met een pensioen(richt)leeftijd van 67 jaar.
Wettelijk geldt nu vanaf 2018 voor opbouw in een pensioenregeling de pensioen(richt)leeftijd van 68 jaar.

Een AOW-gat betekent dat je minder pensioen krijgt dan verwacht. De term AOW-gat kan verschillende dingen betekenen:
1. Je gaat met pensioen vóór de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd stijgt, terwijl veel oudere pensioenregelingen nog uitgaan van een AOW- en pensioenleeftijd van 65 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd lag in 2016 zelfs op 64 jaar en 5 maanden. Je kunt je pensioen meestal wel uitstellen tot je AOW-leeftijd, zodat je geen financieel nadeel ondervindt. Maar als je toch op je 65 jaar met pensioen wilt, heb je tot het bereiken van de AOW-leeftijd een lager inkomen dan waarop je aanvankelijk had gerekend.

2. Je gaat met prepensioen?

Dan krijg je mogelijk te maken met het AOW-gat omdat prepensioen meestal stopt op de ‘oude’ AOW-leeftijd.

3. Je hebt (tijdelijk) in het buitenland gewoond.

Als je tijdelijk in het buitenland hebt gewoond, dan krijg je minder AOW.

Er zijn diverse opties denkbaar om een AOW-gat op te vullen.
Let op dat dit altijd maatwerk is, immers iedere situatie is anders en vraagt ook om andere oplossingen.
Zo zou je kunnen denken om geld te sparen of misschien wel te beleggen, je pensioenuitkering vanuit je werkgever te vervroegen of je pensioen in hoogte te laten variëren. In het laatste geval ontvang je de eerste jaren een hoger pensioen en daarna een lager pensioen.
Ook is het soms mogelijk om te kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen.
Je ziet dat er veel mogelijkheden zijn en dat het handig is om een professional in te schakelen. Wij zijn je hierbij graag van dienst.

Pensioen algemeen

Bij het in laten gaan van je pensioen zijn er meerdere keuzes. Denk daarbij aan:
 • pensioeningangsdatum
 • deeltijdpensioen
 • hoog/laag
 • AOW-overbruggingspensioen
 • bedrag ineens
 • uitruilen partner- en ouderdomspensioen
 • beleggingskeuzes (doorbeleggen na pensioen)
De keuzemogelijkheden die voor jou van toepassing zijn verschillen per pensioenuitvoerder. Wij denken hierin graag met je mee.

Je inkomen na pensioen kan bestaan uit verschillende potjes:
 • AOW
 • Pensioen via je werkgever
 • Lijfrente (verzekeren of banksparen)
 • Vermogen (sparen, beleggen)
 • Inkomen uit verhuur
 • Inkomen uit arbeid.
Afhankelijk van je gewenste inkomen (gebaseerd op je verwachte uitgaven) geven wij je inzicht in de ontwikkeling op langere termijn. Zo heb jij rust en overzicht.

Er zijn veel manieren om je pensioen aan te vullen. Welke manier voor jou het meest gunstig uitpakt is maatwerk.
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Lijfrente (verzekeren of banksparen)
 • Vermogen opbouwen (sparen, beleggen)
 • Je hypotheek aanpassen (extra aflossen of extra opnemen)
 • Inkomen uit verhuur (investeren in vastgoed)
 • Inkomen uit arbeid (door blijven werken na ingang van je pensioen).
Wij denken graag mee welke mogelijkheid het beste bij je past. Schakel ons zo vroeg mogelijk in voor een optimaal resultaat.

Je ontvangt enkele maanden voor je pensioendatum een aanvraagformulier van de betreffende pensioenuitvoerder(s). Mocht je drie maanden voor de pensioendatum geen aanvraagformulier ontvangen hebben, neem dan contact op met je pensioenuitvoerder.
Als je eerder stopt met werken moet de aanvraag eerder ingediend worden. Belangrijk dat we op tijd de pensioenaanvraag met je opstarten.

Een pensioenuitkering kan zowel hoger als lager worden. Dit hangt af van de economische ontwikkelingen en/of de regeling is ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Zo kunnen er bijvoorbeeld afspraken gemaakt zijn over het wel of niet jaarlijks indexeren van het pensioen.
Bij een verzekeraar is de pensioenuitkering gegarandeerd als er sprake is van een middel- of eindloonregeling en bij een pensioenfonds niet. Bij een beschikbare premieregeling spaar/beleg je een bedrag bij elkaar. Op einddatum koop je de pensioenuitkering tegen de dan geldende rente en tarieven. Daarom staat op mijnpensioenoverzicht.nl een indicatie van het pensioen.
Wanneer je gekozen hebt voor een hoog/laag uitkering of AOW-overbruggingspensioen, dan daalt het pensioen op enig moment.
Afhankelijk van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, gaat de pensioenuitkering meer meebewegen met de marktontwikkelingen.

De ingangsdatum van je pensioen is flexibel in te richten en bepaal je uiteindelijk zelf. De ingangsdatum van je AOW-uitkering staat vast.
De pensioen(richt)leeftijd kun je terugvinden op je Uniform Pensioen Overzicht of op mijnpensioenoverzicht.nl.
In de loop der jaren zijn er veel verschillen ontstaan tussen pensioenregelingen. Hierdoor kan de pensioendatum in jouw pensioenregeling toch anders zijn dan jouw AOW-leeftijd.
We hebben in Nederland een periode gekend waarbij de AOW-leeftijd 65 jaar was. Daardoor kan het zijn dat je een pensioenregeling hebt met een (richt)leeftijd van 65 jaar. Ook zijn er pensioenregelingen met een pensioen(richt)leeftijd van 67 jaar.
Wettelijk geldt nu vanaf 2018 voor opbouw in een pensioenregeling de pensioen(richt)leeftijd van 68 jaar.
Wij bespreken graag met jou wat jouw wensen zijn, zodat we samen kunnen bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Gedurende je werkzame leven verandert mogelijk je inkomen. In dat geval verandert ook het op te bouwen pensioen.
Ook door indexatie of beleggingsresultaten wijzigt het pensioen.
Op je Uniform pensioen Overzicht word je jaarlijks op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. Ook kun je meer informatie terugvinden in een online pensioenplanner van de betreffende pensioenuitvoerder.

Ben je het overzicht van jouw pensioen kwijt? Dan is er gelukkig de website mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website zie je het totaal van jouw opgebouwde pensioen. Let er wel op dat je eventuele opgebouwde lijfrente niet op dit overzicht ziet staan. Wij kijken graag met je mee naar je totaal overzicht inclusief je lijfrente.

Pensioendatum

Het is afhankelijk van de pensioenregeling of je je pensioen eerder kunt gaan ontvangen. Wanneer je dan eerder met pensioen gaat kennen we een vuistregel dat elk jaar dat je eerder stopt met werken je ongeveer 8% minder pensioen ontvangt. Als je dan meerdere jaren wilt gaan overbruggen, dan loopt het percentage dus hard op.
Je kunt alleen het pensioen vanuit de werkgever vervroegen, maar niet de AOW-uitkering. Er ontstaat mogelijk een AOW-gat.
Er zijn naast het eerder in laten gaan van het pensioen ook nog diverse andere opties denkbaar. Wat in jouw situatie het meest gunstig is, hangt af van je persoonlijke situatie.
In de pensioenplanner bij jouw pensioenuitvoerder kun je vaak berekenen wat de effecten zijn van eerder stoppen met werken en het vervroegen van je pensioen. Let wel op, want de planner kijkt alleen naar deze pensioenuitkering en laat niet je totale financiële situatie zien.

Soms vind je het werk gewoonweg veel te leuk om te stoppen met werken. Het is zeker mogelijk om later met pensioen te gaan. Pensioenuitkeringen moeten uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd ingaan. Of er nog pensioen wordt opgebouwd in deze jaren is afhankelijk van de pensioenregeling. De pensioen(richt)leeftijd is hierbij leidend.
Als je later met pensioen gaat, dan krijg je (in de basis) een hogere pensioenuitkering.
De AOW-uitkering start wel op je AOW-leeftijd. Deze kun je niet uitstellen.

De overheid stimuleert het steeds langer doorwerken. Als je na het in laten gaan van je pensioen, toch niet achter de geraniums wilt gaan zitten, dan is het antwoord afhankelijk van je leeftijd en/of ingangsdatum pensioen.
 • Laat je je pensioen korter dan de 10 jaar voor de AOW-leeftijd ingaan, dan is bijverdienen gewoon mogelijk.

Heeft u (aanvullende) vragen?