Veel gestelde vragen over pensioen thema’s

Heb je het over pensioen, dan heb je het ook snel over moeilijke thema’s die hiermee te maken kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het nabestaandenpensioen bij overlijden of een arbeidsongeschiktheidspensioen bij ziekte. Maar gelukkig gaat het ook over mooie thema’s, zoals bijvoorbeeld samenwonen. Op deze pagina hebben we belangrijke vragen rondom een aantal veel voorkomende thema’s verzameld.  

Leuker kunnen we het niet maken

Maar hopelijk wel inzichtelijker en duidelijker

Pensioen en ziekte

Of er wat geregeld is hangt af van je pensioenregeling. Bij de meeste pensioenregelingen gaat de pensioenopbouw (deels) door. De hoogte ervan hangt af van de mate waarin je ziek bent.
Wil je weten hoe het voor jou geregeld is? Neem dan contact op met je pensioenuitvoerder. Op de website van Wijzer in geldzaken vind je meer informatie over pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Het is mogelijk dat er een arbeidsongeschiktheidspensioen is verzekerd binnen de pensioenregeling. Deze regeling geeft jou een aanvullende uitkering bovenop je wettelijke WIA-uitkering. Voor de details raadpleeg je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met daarin de link naar pensioen1-2-3.

Pensioen en overlijden

Binnen de pensioenregeling is meestal een nabestaandenpensioen opgenomen. Dit wordt ook wel partner- en/of wezenpensioen genoemd. Deze uitkering ontvangen jouw nabestaanden als je komt te overlijden. Er kan zowel sprake zijn van een opgebouwd bedrag of een verzekerd bedrag. Ook kan er verschil zijn in de hoogte voor- en na de pensioendatum. Let goed op wat er in jouw situatie geregeld is.
Wanneer je wilt weten hoeveel nabestaandenpensioen er is, dan kun je dat navragen bij jouw pensioenuitvoerder, nalezen in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt of via mijnpensioenoverzicht.nl.

In de basis ontvang je het nabestaandenpensioen levenslang. Maar de hoogte daarvan kan wijzigen. Bovenop het nabestaandenpensioen kan sprake zijn van een tijdelijke ANW-aanvulling vanuit de pensioenregeling. Deze uitkering loopt meestal door tot de AOW-leeftijd. Daarnaast kan sprake zijn van een ANW-uitkering die wettelijk geregeld is. Zie hiervoor de website van het SVB.

Pensioen en scheiden

Een ex-partner kan mogelijk recht hebben op een deel van je pensioen. Of een ex-partner rechten kan ontlenen is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt bij de scheiding. Bekijk hiervoor, indien van toepassing, je echtscheidingsconvenant of afspraken in het kader van beëindiging samenleving.
Jaarlijks ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht wordt, als je een scheiding door hebt gegeven, meestal rekening gehouden met de verdeling van pensioen. Ook kan het zijn dat het zichtbaar is op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Het is mogelijk om met je ex-partner afspraken te maken over de verdeling van je pensioen. Je hoeft dus niet de wettelijke regeling te volgen. Belangrijk hierbij is wel dat het vastgelegd moet zijn. Geef de gemaakte afspraken bij echtscheiding altijd door aan je pensioenuitvoerder. Zo voorkom je dat je achteraf moet uitzoeken wat er in het verleden is vastgelegd.

Het recht op ouderdomspensioen van je ex-partner gaat in op de pensioendatum van je ex-partner. Let op! Wanneer je ex-partner besluit om het pensioen nog niet in te laten gaan (langer doorwerken), dan ontvang je dit pensioen later. Dit werkt natuurlijk beide kanten op.
Bij overlijden van je ex-partner volgt mogelijk een nabestaandenpensioen, welk direct na overlijden in zal gaan.

Zorg dat je bij het maken van afspraken je bewust bent van de keuzes die gemaakt worden. Je maakt namelijk keuzes over veel geld. Zorg dat je samen een goed pensioenoverzicht maakt, waarop je je keuzes baseert. Geef de gemaakte afspraken bij echtscheiding binnen 2 jaar door aan je pensioenuitvoerder. Je ontvangt dan iedere maand het pensioen op je eigen bankrekening.
Zo voorkom je dat je achteraf moet uitzoeken wat er in het verleden is vastgelegd.
Meer informatie over het verdelen over pensioen vind je op de website van de rijksoverheid.

Pensioen en samenwonen

Ga als je gaat samenwonen altijd naar de website van je pensioenuitvoerder. Hierop kun je namelijk zien of je je partner moet aanmelden voor de pensioenregeling. Je partner heeft dan mogelijk recht op nabestaandenpensioen als je overlijdt.
Wil je niet dat je partner wordt aangemeld, dan hoef je natuurlijk niets te doen.

Pensioen en waardeoverdracht

Of overdragen zin heeft hangt af van de betreffende pensioenregelingen. Vraag altijd een vrijblijvend verzoek tot waardeoverdracht aan. Op basis van de opgave die je ontvangt kun je een goede afweging maken of waardeoverdracht in jouw situatie zinvol is. Twijfel je hierover? Neem dan altijd contact op met een specialist en laat je hierover adviseren.

Pensioen en belasting

Als je inkomen krijgt vanuit meerdere pensioenuitvoerders, dan loop je het risico dat je uiteindelijk in je aangifte inkomstenbelasting over het afgelopen jaar, meer belasting moet afdragen dan er bij de pensioenuitkeringen ingehouden is.
Dat je een bedrag terug moet betalen kan twee oorzaken hebben.
  1. Door de verschillende uitkeringen komt je verzamelinkomen in een hogere belastingschijf terecht. Pensioenuitvoerders houden namelijk geen rekening met andere uitkeringen of inkomsten die je nog ontvangt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, omdat je over het eerste gedeelte van je inkomen een lager belastingtarief betaalt. 
  2. Misschien heb je bij meerdere instanties de loonheffingskorting toegepast.
Meer informatie over de belastingtarieven vind je op de volgende pagina.

  1. Je kunt de heffingskorting helemaal niet toe laten passen. In deze situatie wordt de heffingskorting bij de aangifte inkomstenbelasting berekend en krijg je deze mogelijk het jaar daarop terug. Dit is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.
  2. Zorg dat de heffingskorting bij maximaal één uitvoerder of instantie wordt toegepast.
  3. Maak gebruik van de voorlopige aangifte inkomstenbelasting. In dat geval kun je de naheffing al maandelijks laten verrekenen, zodat je een grote eenmalige naheffing achteraf voorkomt.

Je kunt gebruik maken van de voorlopige aangifte inkomstenbelasting. In dat geval kun je de naheffing al maandelijks laten verrekenen, zodat je een grote eenmalige naheffing achteraf voorkomt. Je komt zo niet voor verrassingen te staan.
Op de website van de Belastingdienst kun je zien vanaf wanneer je de voorlopige aanslag kunt aanvragen.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl zie je welk bedrag je aan pensioen hebt opgebouwd en welk bedrag je kunt bereiken als je door blijft werken. Ook krijg je inzicht wat er eventueel geregeld is bij overlijden en werkloosheid.
De website geeft een korte samenvatting. Wil je meer weten? Pak dan je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) erbij. Deze krijg je jaarlijks van je pensioenuitvoerder. Ook kan het zijn dat je pensioenuitvoerder beschikt over een ‘pensioenplanner’. Dit is een programma waarmee je verschillende pensioenberekeningen kunt maken. Een mooie ontwikkeling, helaas zegt dit nog niets over je totale financiële situatie. 
Heb je moeite met het lezen en/of begrijpen van de informatie? Pensioenvoorelkaar helpt je hierbij graag en legt het op een begrijpelijke manier aan je uit.

Heeft u (aanvullende) vragen?