Het laatste nieuws uit de pensioenwereld

De pensioenwereld verandert in rap tempo en is steeds vaker in het nieuws. Vergrijzing, duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, onduidelijkheid over pensioen, langer doorwerken, minder pensioenopbouw, de nieuwe pensioenwet (Wet toekomst pensioenen) en de RVU-regeling. Allemaal termen uit het nieuws die van invloed zijn op pensioen. Op deze pagina lees je over actuele thema’s.

Zonde om naar het scherm te blijven turen en in de wacht te blijven staan. Wij helpen graag om het pensioenoverzicht in begrijpelijke taal toe te lichten.

Het laatste nieuws over pensioenen

Inzichtelijk en duidelijk

Actuele pensioen informatie

De RVU-regeling staat voor Regeling Vervroegd Uittreden. Daarmee worden werknemers in staat gesteld om eerder te kunnen stoppen met werken. Veelal werken deze werknemers in een bedrijfstak waarbij intensief wordt gewerkt. Op de website van de rijksoverheid is meer te lezen over deze regeling.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat mensen met zware beroepen vervroegd kunnen stoppen met werken (datum inwerkingtreding 1-1-2021). Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties bepalen samen om welke groepen werknemers het gaat en kunnen hierover afspraken maken tot en met 2025. De laatste uitkering vindt plaats in 2028. Werkgevers mogen maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd een uitkering van bruto € 24.444 per jaar, € 2.037 bruto per maand (2023) aanbieden aan de werknemer, zonder dat een extra (fiscale) boete geldt.
In combinatie met deze RVU-uitkering kan de werknemer ervoor kiezen om een deel van het ouderdomspensioen eerder te laten uitkeren, zodat het inkomen er niet teveel op achteruit gaat. Dit betekent wel dat het pensioen na AOW-leeftijd lager wordt. Er moet goed gekeken worden naar de totale financiële situatie (ook op lange termijn), om te voorkomen dat er later tekorten ontstaan.
Afhankelijk van wat er in de CAO afgesproken is, kan een werknemer er soms voor kiezen om nog (gedeeltelijk) inkomen uit arbeid te genereren naast de RVU-uitkering.
Goed om uw werknemer de mogelijkheid te bieden om het financiële plaatje helder te krijgen, waardoor een bewuste kan worden gemaakt.
Pensioenvoorelkaar is uw werknemer graag van dienst.

In november 2022 is besloten dat de AOW-leeftijd in 2028 met 3 maanden omhoog gaat naar 67 jaar en 3 maanden. Goed om hier rekening mee te houden.
Op de website van de rijksoverheid staan de actuele AOW-leeftijden.

Heeft u (aanvullende) vragen?