Wie zijn wij?

Pensioenvoorelkaar is opgericht door Arno Holtkamp en Henriëtte Zengerink, professionals op het gebied van pensioen met samen meer dan een halve eeuw ervaring in financiële dienstverlening. Wij hebben als pensioenadviseur al veel werknemers begeleid en gunnen iedereen een onbezorgde reis op weg naar hun pensioen!

Onze missie

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen inzicht en overzicht krijgt in de verschillende mogelijkheden en daardoor een bewuste keuze maakt ten aanzien van hun pensioen. Wij geloven dat door financieel inzicht werknemers gezonder en zonder zorgen met pensioen kunnen gaan.

Onze visie

Door de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen), waarbij overgegaan wordt naar een nieuw pensioenstelsel, ontstaan mogelijk veel nieuwe vragen. Zorg er dus voor dat u goed voorbereid bent op deze veranderingen. Wij staan graag voor u en uw werknemers klaar met onze expertise.

Onze kennis

Arno en Henriëtte zijn beiden gecertificeerd financieel planner (CFP) en aangesloten bij de federatie financieel planners (FFP). Gecertificeerde financieel planners onderscheiden zich door kwaliteit, integriteit, deskundigheid en ervaring. Ook zijn Arno en Henriëtte erkend Pensioenadviseur en Adviseur Inkomen en Vermogen.

Onze dienstverlening

Pensioenvoorelkaar werkt volledig onafhankelijk en kijkt ernaar uit om uw werknemers te begeleiden naar financiële rust en overzicht. U bent hierbij verzekerd van de expertise van een gecertificeerd financieel planner en erkend Adviseur pensioen. Met zeer tevreden werknemers tot gevolg.

Wij zorgen ervoor dat uw werknemers goed geïnformeerd worden over de ins en outs van hun pensioenregeling en hun financiële situatie bij stoppen met werken. Zo nemen wij u als werkgever werk uit handen en heeft uw werknemer een goed pensioenoverzicht. Wij vinden het belangrijk dat uw werknemer voldoende kennis heeft om een bewuste keuze te kunnen maken ten aanzien van de diverse flexibiliseringsmogelijkheden binnen de pensioenregeling.
Pensioenuitvoerders doen hun best om goede informatie te geven, maar zij kijken alleen naar de pensioenregeling die bij hen is ondergebracht. Pensioenvoorelkaar kijkt naar de totale financiële situatie en brengt de gevolgen van de keuze van uw werknemer goed in beeld. Pas daarna kan een bewuste keuze gemaakt worden! Wij leggen deze complexe pensioenmaterie graag uit in “Jip en Janneke taal”.
Door inzicht te krijgen in pensioenmogelijkheden zijn werknemers duurzaam inzetbaar en halen zo gezond de ‘eindstreep’ van hun werkzame leven. Ook ervaren ze financiële rust krijgt waardoor het ziekteverzuim binnen uw organisatie daalt. Zo nemen wij u de communicatie over individuele pensioenvragen uit handen en krijgt u meer tijd voor andere zaken.

Het gesprek met de werknemer kan bij ons in Apeldoorn, bij u op kantoor (eventueel gecombineerd met pensioenspreekuren), of bij de werknemer thuis plaats vinden.

In een pensioenspreekuur beantwoorden we korte vragen van uw werknemer(s). Denk daarbij aan:
Hoe lees ik een UPO (Uniform Pensioenoverzicht) of ‘mijnpensioenoverzicht’?
Wat ontvangen mijn partner en/of kinderen als ik overlijd?
Wanneer kan ik met pensioen?
We onderscheiden ons in persoonlijk contact met uw werknemers en geloven in de toegevoegde waarde hiervan.

We starten tijdens het 1e gesprek met het inzichtelijk maken van de huidige situatie, waarbij de werknemer (al dan niet met partner) doorwerkt tot de AOW-leeftijd. Vervolgens bespreken we de wensen van uw werknemer. Daarna vertalen we deze wensen in diverse pensioenberekeningen en deze uitkomsten bespreken we in het 2e gesprek. Voor uw werknemer brengen we meerdere scenario’s in beeld (bijvoorbeeld eerder stoppen/minder werken), waarbij gebruikt kan worden gemaakt van de diverse flexibiliseringsmogelijkheden (hoog/laag, uitruil, vervroegen, lumpsum etc.). We zetten verschillende keuzemogelijkheden naast elkaar en laten zien hoe de inkomsten en uitgaven zich naar de toekomst toe ontwikkelen in een mooi pensioenoverzicht. Uw werknemer heeft tijdens het planningstraject toegang tot een eigen digitale (beveiligde) omgeving, zodat de pensioenplanning op een later moment thuis rustig nog eens bekeken kan worden. Wij bieden, indien gewenst, ook nazorgmogelijkheden bij het daadwerkelijk aanvragen van pensioen.

Voordelen voor u
U maakt gebruik van onze expertise en persoonlijke benadering tegen een scherp tarief.
U heeft meer tijd voor andere zaken dan individuele pensioenvragen.
U creëert hiermee meer bewustzijn en medewerkerstevredenheid.
U voorkomt verzuim bij (oudere) werknemers en houdt uw werknemers duurzaam inzetbaar.
Voordelen voor uw medewerker
Meer bewustzijn en inzicht in mogelijkheden, waardoor het makkelijker wordt een keuze te maken.
Pensioenvoorelkaar kijkt naar de totale financiële situatie. Geen verrassingen dus achteraf.
Financiële rust en overzicht.

Uw werknemer krijgt 24/7 toegang tot een persoonlijke digitaal beveiligde kluis, waarin zijn/haar planning zichtbaar is. Handig dus ook om over een jaartje nog eens in te kunnen kijken.

Pensioenvoorelkaar begeleidt uw werknemers ook graag bij het maken van de definitieve keuzes. Er zit immers geregeld meer tijd tussen het opstellen van een interactieve planning en het aanvragen van pensioen. Vandaar dat we ook deze nazorg aanbieden om uw werknemer rust te bieden en uw HR-afdeling te ontzorgen.

We werken met heldere tarieven en stellen vooraf met u als werkgever een opdracht tot dienstverlening op. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Genoemde bedragen zijn per werknemer en exclusief BTW. Op de pagina Tarieven treft u onze tarieven aan. Ook in onze tarieven zijn wij graag helder.

Onze specialisten verdiepen zich vooraf in uw pensioenregeling of eventuele andere pensioen gerelateerde regelingen (zoals bijvoorbeeld RVU-regeling), waardoor ze de vragen in ‘Jip en Janneke’ taal aan uw werknemers kunnen beantwoorden. Immers iedere situatie is persoonlijk en vraagt om maatwerk.

Pensioenvoorelkaar is opgericht door Arno Holtkamp en Henriëtte Zengerink, professionals op het gebied van pensioen, met samen meer dan een halve eeuw ervaring in financiële dienstverlening. Wij hebben al veel werknemers begeleid en gunnen iedereen een onbezorgde reis op weg naar hun pensioen! Wij zien er naar uit om ook uw werknemers te kunnen begeleiden.

Arno en Henriëtte zijn beiden gecertificeerd financieel planner (CFP) en aangesloten bij de federatie financieel planners (FFP). Gecertificeerde financieel planners onderscheiden zich door kwaliteit, integriteit, deskundigheid en ervaring. Ook zijn Arno en Henriëtte erkend Adviseur Pensioen en Inkomen en Vermogen.