Wat kan Pensioenvoorelkaar voor u en uw werknemer betekenen?

Wij zorgen ervoor dat uw werknemers goed geïnformeerd worden over hun financiële situatie en pensioenregeling bij stoppen met werken en nemen u als werkgever werk uit handen. Wij vinden het belangrijk dat uw werknemer voldoende kennis heeft om een bewuste keuze te kunnen maken ten aanzien van de diverse flexibiliseringsmogelijkheden. 

Pensioenuitvoerders doen hun best om goede informatie te geven, maar zij kijken alleen naar de pensioenregeling die bij hen is ondergebracht. Pensioenvoorelkaar kijkt naar de totale financiële situatie en brengt de gevolgen van de keuze van uw werknemer goed in beeld. Pas daarna kan een bewuste keuze gemaakt worden! Wij leggen deze complexe pensioenmaterie graag uit in “Jip en Janneke taal”.

Door inzicht te krijgen in pensioenmogelijkheden zijn werknemers duurzaam inzetbaar en halen zo gezond de ‘eindstreep’ van hun werkzame leven. Ook ervaren ze financiële rust krijgt waardoor het ziekteverzuim binnen uw organisatie daalt. Zo nemen wij u de communicatie over individuele pensioenvragen over uw pensioenregeling uit handen en krijgt u meer tijd voor andere zaken.

Pensioenvoorelkaar werkt volledig onafhankelijk en kijkt ernaar uit om uw werknemers te begeleiden naar financiële rust en overzicht. U bent hierbij verzekerd van de expertise van een gecertificeerd financieel planner en erkend Adviseur pensioen. Met zeer tevreden werknemers tot gevolg.

Hoe doen we dat?

U kunt Pensioenvoorelkaar inschakelen voor diverse mogelijkheden op maat. Denk daarbij aan een pensioenspreekuur over uw pensioenregeling of een individueel gesprek met uw werknemer. Het gesprek met de werknemer kan bij ons in Apeldoorn, bij u op kantoor (eventueel gecombineerd met pensioenspreekuren), of bij de werknemer thuis.

Pensioenspreekuur

In een pensioenspreekuur beantwoorden we korte vragen van uw werknemer(s). Denk daarbij aan:

  • Hoe lees ik een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) of ‘mijnpensioenoverzicht’?
  • Wat ontvangen mijn partner en/of kinderen als ik overlijd?
  • Wanneer kan ik met pensioen?

We onderscheiden ons in persoonlijk contact met uw werknemers en geloven in de toegevoegde waarde hiervan.

De gesprekken met uw werknemer

We starten tijdens het 1e gesprek met het inzichtelijk maken van de huidige situatie, waarbij de werknemer (al dan niet met partner) doorwerkt tot de AOW-leeftijd. Vervolgens bespreken we de wensen van uw werknemer. Daarna vertalen we deze wensen in diverse pensioenberekeningen en deze uitkomsten bespreken we in het 2e gesprek. Zo maken we de mogelijkheden in uw pensioenregeling helder en persoonlijk. Voor uw werknemer brengen we meerdere scenario’s in beeld (bijvoorbeeld eerder stoppen/minder werken), waarbij gebruikt kan worden gemaakt van de diverse flexibiliseringsmogelijkheden (hoog/laag, uitruil, vervroegen, lumpsum etc.). We zetten verschillende keuzemogelijkheden naast elkaar en laten zien hoe de inkomsten en uitgaven zich naar de toekomst toe ontwikkelen. Uw werknemer heeft tijdens het planningstraject toegang tot een eigen digitale (beveiligde) omgeving, zodat de pensioenplanning op een later moment thuis rustig nog eens bekeken kan worden. Wij bieden, indien gewenst, ook nazorgmogelijkheden bij het daadwerkelijk aanvragen van pensioen.

Voordelen voor u

  • U maakt gebruik van onze expertise en persoonlijke benadering tegen een scherp tarief.
  • U heeft meer tijd voor andere zaken dan individuele pensioenvragen.
  • U creëert hiermee meer bewustzijn en medewerkerstevredenheid.
  • U voorkomt verzuim bij (oudere) werknemers en houdt uw werknemers duurzaam inzetbaar.

Voordelen voor uw medewerker

  • Meer bewustzijn en inzicht in mogelijkheden, waardoor het makkelijker wordt een keuze te maken.
  • Pensioenvoorelkaar kijkt naar de totale financiële situatie. Geen verrassingen dus achteraf.
  • Financiële rust en overzicht.

Hebben we u overtuigd?